Hafta içi 09:30 - 17:30 / Cumartesi 09:30 - 13:00 İletişim: 0850 878 72 32 / 444 72 32

MONOFOKAL VE TRİFOKAL AKILLI LENS

Opt. Dr. Muhammet Beyazal


Katarakt ameliyatında kullanılan lensler görme fonksiyonları açısından genel olarak uzağı gösteren (monofokal) ve hem uzağı hem yakın görmeyi sağlayan multifokal lensler olarak sınıflanabilir.

En son teknoloji ise yine bir multifokal lens çeşidi olan Trifokal akıllı lens ile  uzak ve yakın görmeyi gözlüksüz sağlamasının yanında orta mesafeyi de gözlüksüz görme mümkün hale geldi.Bu trifokal lens veya trifokal mercek , kamuyounda daha rahat anlaşılması açısından akıllı lens veya akıllı mercek olarak da isimlendirildi.Bir diğer grup mercek ise astigmatı da düzeltebilen torik mercek veya torik lenstir.

   MONOFOKAL (TEK ODAKLI) MERCEKLER:

Monofokal mercekler uzağı net gösterirler.Yakın görme için gözlük kullanmak gerekir.Uzak görme kalitesi en iyi merceklerdir.Geceleri halo (ışık etrafında halkalar) veya glare (ışık saçılması) gibi şikayetlere neden olmazlar.

   MULTİFOKAL (ÇOK ODAKLI) MERCEKLER:

Multifokal mercekler uzağı ve yakını gözlüksüz gösteriler.Bigisayar kullanım mesafesi olan orta mesafede yetersizdirler.Genellile yaklaşık 3 ay süren geceleri halo ve glare şikayetleri yapabilirler.3 ay sonra genellikle nöroadaptasyon dediğimiz mekanizmayla bu şikayetler geçer.

   TRİFOKAL (ÇOK ODAKLI) ''AKILLI'' MERCEKLER

Trifokal mercekler uzak orta ve yakın mesafeyi gözlüksüz net gösterirler.Bir çeşit multifokal merceklerdir.Bilgisayar mesafesi olan orta mesafeyi gözlüksüz gösterebilmeleri en önemli avantajlarıdır.Geeleri halo ve glare dediğimiz şikayetler daha azdır.Genellikle 3 ay içinde nöroadaptasyon mekanizmasıyla geçer.Kamuoyunda akıllı mercek tabiri genellikle bu mercekler için kullanılır.

   TORİK (ASTİGMAT DÜZELTİCİ) MERCEKLER

Torik mercekler, göz hastalıklarının en yaygınlarından olan  astigmatizmayı düzeltebilen merceklerdir.Doğal lense bağlı astigmat katarakt ameliyatı sonrası göz  içi lens boşaltıldığından zaten sıfırlanır.Torik mercekler aynı zamanda monofokal,multifokal veya trifokal olabilir.Torik mercekler katarakt cerrahisindeki en önemli yeniliklerden biridir.Her hastaya torik mercek gerekmez.Korneasında -0.75 den yüksek olan hastalara önerilir.Akıllı lens ameliyatları yapılacak hastalarda astigmatı da düzelten torik lens tercih edilmelidir