Hafta içi 09:30 - 17:30 / Cumartesi 09:30 - 13:00 İletişim: 0850 878 72 32 / 444 72 32

GÖZLÜKTEN NASIL KURTULURUM?

Opt. Dr. Muhammet Beyazal

Gözlük ve lenslerinden nasıl kurtulacaklarını soranlara önce yaşlarını soruyoruz.Son teknolojik gelişmelerle gözlük ve kontakt lenslerinden kurtulmak mümkün.Göz sağlığını en çok etkileyen miyop, hipermetrop ve astigmattan kurtulmak istiyorsanız önce göz numaranızın durması gerekir.Göz numarasındaki değişiklik genellikle 18-20 yaş arasında durur.Gözlükten kurtulmak isteyenlerin kornea tabakasına veya göz içindek doğal lenslerine yönelik işlemler uyguluyoruz.Bu yöntemlerin bir kısmında gözün içine yapay lens koyuyoruz.

A-KORNEAYA UYGULANAN BAŞLICA YÖNTEMLER

1-LASİK

LASİK, en sık uygulanan refraktif cerrahi yöntemidir.Bu gözlükten kurtulma yönteminde korneada bir kapak oluşturulur.Kornea tabakasında oluşturulan kapak çok incedir.Bu kapak mirokeratom bıçakla veya femtosaniye lazer ile oluşturulabilir.Kapak altında kalan kornea dokusuna excimer lazer uygulanır.LASİK ile miyop, hipermetrop ve astigmatı olan hastaların numaraları giderilebilir.En çok tercih edilen yöntemdir.Erkenden hasta işine dönebilir.Görme hemen netleşir.Ağrı olmaz.

2-PRK

Bu gözlükten kurtulma yönteminde korneada kapak oluşturulmaz.Korneanın epiteli soyulur.Eğer epitel elle spatülle değil lazerle soyulursa ''NoTouch'' denen yöntem uygulanmış olur.PRK ve NoTouch yöntemi arasında başarı açısından belirgin fark yoktur.Epitel soyulduktan sonra excimer lazer uygulanır ve kontakt lens takılarak operasyon sonlandırlır.LASİK operasyonuna göre avantajları, korneaya kesi yapılmaması ve göze vakum uygulanmamasıdır.PRK yönteminin dezavantajları ise operasyondan sonraki 2 gün ilk gün şiddeti fazla olan göz ağrısı ve net görmenin 1 ayı bulabilmesidir.

3-LASEK

Gözlük ve lenslerden kurtulmanın bir diğer yolu da LASEK yöntemidir.LASEK'in PRK dan farkı alkolle kaldırılan epitelin excimer lazer sonrası tekrar örtülmesidir.

4-SMİLE

Gözlükten kurtulmanın yollarından biri de SMİLE yöntemidir. SMİLE yönteminde kornea tabakasından kapak kaldırılarak veya kaldırılmadan kornea dokusunun bir kısmı femtosaniye lazer ile kesilerek çıkartılır.Yani Excimer lazer korneayı buharlaştırırken bu yöntemde kornea dokusunun bir kısmı femtosaniye lazerle kesilerek çıkartılır.SMİLE ile kornea tabakası ince hastalar da gözlükten kurtulma imkanı bulmuştur.Ameliyattan sonra net görme 1 ayı bulabilir.Şimdilik sadece miyop hastalara uygulanmaktadır.Hipermetrop hastalar ile ilgili çalışmalar sürmektedir.

B-GÖZ İÇİ LENSLERİ İLE GÖZLÜKTEN KURTULMA

1-FAKİK LENS

Fakik lens, yakın görme sorunu olmayan, 40 yaşın altında ve excimer lazer ameliyatına uygun olmayan hastalara uygulanır.Fakik iol doğal göz içi lensi  yerinde bırakılıp, ikinci bir lensin göz içine yerleştirilmesidir.ICL yönteminde bu lensler doğal göziçi lensinin önüne yerleştirilir.Başarı oranı yüksektir.Ertesi günü net görme başlar.ICL yönteminin dezavantajı katarakt gelişme ihtimalidir.Son geliştirilen ICL lenslerinde katarakt gelişimi oranı oldukça düşmüştür.

Fakik iol lensleri gözün ön kamarasına da yerleştirilebilir.Korneanın arkasına irisin önüne  yerleştirilebilir.Dezavantajı, kornea tabakasının saydam olmasını sağlayan endotel hücre sayısını azaltabilmesidir.Son teknoloji lenslerde bu ihtimal azalsa da belli aralıklarla endotel hücre sayımı gerekir.

2-ÇOK ODAKLI AKILLI LENSLER

Akıllı lens veya akıllı mercek, yakın görme sorunu yani presbiyopisi başlamış, 45 yaşın üzerinde gözlükten kurtulmak isteyen hastalara uygulanır.Akıllı lens takılacak hastaların doğal göz içi lensleri katarakt ameliyatıyla boşaltılır ve akıllı lens implante edilir.Hastalar ömür boyu gözlük takmaktan kurtulurlar.